Γραμματική της νέας ελληνικής : θεωρητικές βάσεις και περιγραφή - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2009

 1. Έκδοση
 2. Χατζησαββίδης, Σοφρώνης (1950-)
 3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2009
 4. τόμοι 2 : πίνακες
 5. 9789602882450(τόμος 1).
 6. Φωνητική - φωνολογία - μορφολογία
  • Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή σε ένα μέρος της Γλωσσολογίας και ταυτόχρονα μια Γραμματική της σύγχρονης νέας ελληνικής.Το μέρος της περιγραφής της γραμματικής της νέας ελληνικής στηρίζεται σχεδόν στο σύνολο του στη δομή, στη θεματολογία και στον τρόπο διαπράγματευσης που ακολουθήσαμε στο σχολικό εγχειρίδιο των Σωφρ. και Αθ. Χατζησαββίδη «Γραμματική της Νέας Ελληνικής της Α΄ ,Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου». Το περιεχόμενο όμως εκείνο άλλαξε σε πολλά σημεία και εμπλουτίστηκε, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα βιβλίο με μια πλούσια παράθεση στοιχείων και προτάσεων από διάφορες σύγχρονες περιγραφές και αναλύσεις της νέας ελληνικής με αναφορές στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Σε πολλά σημεία, μάλιστα γίνεται συγκριτική παρουσίαση των διαφορευικών προτάσεων και απόψεων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προτείνεται για περαιτέρω μελέτη μια βασική βιβλιογραφία, η οποία περιλαμβάνει κυρίως ελληνόγλωσσα έργα, αλλά και ξενόγλωσσα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν εκδοθεί πρόσφατα.
   Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους/στις φοιτήτες/φοιτήτριες πιου παρακολουθούν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και Γλωσσολογίας. Απευθύνεται και σε όσους/όσες ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα θέματα αυτά.

   Μαλλιάρης Παιδεία