Τουρκία : θρησκεία, κοινωνία και πολιτική - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
  4. Γεράσιμος Καραμπελιάς.
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004
  6. 139 σελίδες ; 22 εκατοστά
  7. 9604067656
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 133-139