Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική ζωή της Τουρκίας και της Ελλάδας : συγκριτική ανάλυση των μεταπολεμικών στρατιωτικών επεμβάσεων, 1945-1980 - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001

Bibliographic Info

Έκδοση
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001
499 σελίδες ; 22 εκατοστά
9789603937012
Βιβλιογραφία: σελίδες 467-491 | Περιλαμβάνει ευρετήριο
εξώφυλλο της έκδοσης