1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)