Ο νέος ηγέτης : η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση οργανισμών - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Έκδοση
  2. Goleman, Daniel (1946-) | Boyatzis, Richard E. (1946-) | McKee, Annie (1955-)
  3. Παπακώστα, Όλγα
  4. Έβδομη έκδοση
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  6. 303 σελίδες
  7. 9604062735
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
εξώφυλλο της έκδοσης