Ο νέος ηγέτης : η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση οργανισμών - Έβδομη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Goleman, Daniel (1946-) | Boyatzis, Richard E. (1946-) | McKee, Annie (1955-)
  4. Παπακώστα, Όλγα
  5. Έβδομη έκδοση
  6. Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee ; μετάφραση: Χρύσα Ξενάκη, Μπελίκα Κουμπαρέλη ; επιμέλεια: Όλγα Παπακώστα.
  7. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  8. 303 σελίδες
  9. 9604062735
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
εξώφυλλο της έκδοσης