Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Primal leadership" / Ξενάκη, Χρύσα [Μεταφραστής]