Μικρά Ασία, 19ος αιώνας - 1919 : οι ελληνορθόδοξες κοινότητες από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό έθνος - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

  1. Έκδοση
  2. Αναγνωστοπούλου, Σία (1959-)
  3. Αποστολοπούλου, Μαρία
  4. Δεύτερη έκδοση
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998
  6. 730 σελίδες : χάρτες, πίνακες, φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
  7. 9603444200
  8. Ποικίλες ανατυπώσεις που εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδόσεις.
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.