1. Θέμα
    1. Έλληνες (Έννοια)
    2. Τουρκία (Περιοχή)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 19ος αιώνας (Γεγονός)