1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία (Οργανισμός)
    2. Ιστορία (Έννοια)