Κριτική ψυχολογία : εισαγωγή - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

 1. Έκδοση
 2. Fox, Dennis (1949-) | Prilleltensky, Isaac (1959-)
 3. Ξενάκη, Χρύσα | Χονδρός, Παναγιώτης
 4. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
 5. Τέταρτη έκδοση
 6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
 7. 628 σελίδες ; 22 εκατοστά
 8. Κριτική ψυχολογία : Γρηγόρης Α. Ποταμιάνος
 9. 9604064113
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
 11. Ελλάδα
 12. Πατήστε εδώ
  • Η κριτική ψυχολογία δεν είναι άλλος ένας κλάδος της ψυχολογίας. Είναι ένα κίνημα το οποίο αμφισβητεί την παραδοσιακή και επικρατούσα άποψη της σύγχρονης ψυχολογίας τόσο στους επιμέρους κλάδους της όσο και στο σύνολό της. Υποστηρίζει την άποψη ότι η ψυχολογική επιστήμη οφείλει να δρα με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την απελευθέρωση/χειραφέτηση των ατόμων, αποτρέποντας παράλληλα τη διαιώνιση της καταπίεσης και της αδικίας. Αποτελεί, με άλλα λόγια, έναν πόλο αντίστασης απέναντι στην παραδοσιακή, α-πολίτικη, ανιστορική, βιολογίζουσα, γνωστικίζουσα, απάνθρωπη, δήθεν «αντικειμενική» ψυχολογία. Γνήσιο τέκνο της γενικότερης αμφισβήτησης κατά τη δεκαετία του 1960 και του Μάη του '68, η κριτική ψυχολογία αναπτύσσεται σήμερα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλη την ανθρωπότητα και είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Περιγράφει τις αθέλητες και ηθελημένες, αλλά ουσιαστικά "ανίερες" συμμαχίες της ψυχολογικής επιστήμης με την καθεστηκυία τάξη για την καταπίεση των αδύναμων και απροστάτευτων. Θίγει την τόσο σημαντική "πολιτική" διάσταση της επιστήμης, αμφισβητεί την πεποίθηση της "αξιακά ουδέτερης" ψυχολογίας και αξιολογεί κριτικά τις ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις της άσκησής της. Και, το πιο σημαντικό, υποβάλλει τις προτάσεις της για την "Καλή Ζωή" και την "Καλή και Δίκαιη Κοινωνία" προς όφελος όλων των ανθρώπων. Γραμμένο από ψυχολόγους οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και κρίνουν τα πράγματα, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και δράση προς μια κριτική κατεύθυνση. Επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για τους ψυχολόγους που επιζητούν την κοινωνική δικαιοσύνη. Αποσκοπεί να καταστήσει την ψυχολογία ένα μέσο χειραφέτησης και συνεργασίας.