1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. δεύτερος τόμος
  4. AMELib
  5. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  6. Αρχείο σε μορφή PDF
  7. 1.888 ΚΒ
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Το PDF δεν είναι κλειδωμένο αλλά έχει παλιές γραμματοσειρές και δε διαβάζεται από αναγνώστες οθόνης
  9. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.