Ισλάμ : πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 2009

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Μακρής, Γεράσιμος
Πέμπτη έκδοση
Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 2009
581 σελίδες ; 21 εκατοστά
Ανθρωπολογικοί ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
9789604066926
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
Ελλάδα

Στις μέρες μας, το Ισλάμ αποτελεί τη θρησκεία ενός και πλέον δισεκατομμυρίου ανθρώπων, ενώ παράλληλα ο αριθμός των πιστών του παρουσιάζει αυξητικούς ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς του Χριστιανισμού, του Βουδισμού και του Ινδουισμού, των τριών άλλων μεγάλων θρησκειών του κόσμου. Στο παρόν βιβλίο ο συγγραφέας επιστρατεύει στοιχεία και έννοιες της ανθρωπολογικής θεωρίας, καθώς και το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εθνογραφικών παραδειγμάτων, για να προσεγγίσει τις ιστορικές καταβολές της ισλαμικής παράδοσης, να περιγράψει την ποικιλία των πρακτικών που καθιστούν τη ζωή των μουσουλμάνων «ισλαμική», να αναλύσει κάποιες από τις έννοιες μουσουλμάνων διανοητών που βρίσκονται στο κέντρο του σύγχρονου ισλαμικού λόγου, και να συνδέσει το λόγο αυτόν με την καθημερινή ζωή και την πολιτική πραγματικότητα των ισλαμικών κοινωνιών στις οποίες αναφέρεται. Το βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει το παγκόσμιο όραμα της ισλαμικής παράδοσης και τους τρόπους με τους οποίους μεταλλάσσεται στις εκάστοτε τοπικές κοινωνίες. Έμφαση δίδεται στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.