Παπαρίζος, Αντώνης (1952-) [Συγγραφέας]. Θεός, εξουσία και θρησκευτική συνείδηση

Έργο (αυτοτελές έργο)
2001
Ελληνικά