Παπαρίζος, Αντώνης (1952-) [Συγγραφέας]. Θεός, εξουσία και θρησκευτική συνείδηση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2001
  3. Ελληνικά