1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Λαμπροπούλου, Έφη Π.
  2. 1997
  3. Ελληνική
    1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης -- Επιδράσεις
    2. Βία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
    3. Εγκληματικότητα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας