Λαμπροπούλου, Έφη Π. [Συγγραφέας]. Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά