Ελληνική μετάφραση του έργου ¨Europe and the people without history¨ / Σπυριδάκης, Μάνος Σ. [Μεταφραστής]