Η ανάλυση της συμπεριφοράς τόμ. 1, Θεμελιώδης συμπεριφορισμός, μέθοδοι έρευνας και βασικές αρχές καθορισμού αντιδράσεων και δράσεων - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ρόμπερτ Μέλλον
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005
  5. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
  7. Ελλάδα
  8. Πατήστε εδώ
    • Η πρώτη, στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, ολοκληρωμένη και περιεκτική εισαγωγή στη θεωρία του θεμελιώδους συμπεριφορισμού και στις μεθόδους, τις αρχές και τις επιπτώσεις μιας πρακτικά ωφέλιμης, φυσικής επιστήμης της συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με την κοινή, λανθασμένη άποψη, ότι αγνοεί ή αδυνατεί να ερμηνεύσει τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου, ο θεμελιώδης συμπεριφορισμός ασχολείται με φαινόμενα όπως η προσοχή, η έννοια, η ενσυναίσθηση και η αυτογνωσία, τα οποία περιγράφει ως το αποτέλεσμα μιας δυναμικής, μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης ενός βιολογικού οργανισμού με τα γεγονότα του φυσικού κόσμου. Ο συμπεριφοριστής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λεγόμενες «γνωστικές λειτουργίες». Aπλώς δεν τις βλέπει ως αιτίες για τη συμπεριφορά, αλλά ως συμπεριφορές η προέλευση των οποίων απαιτεί αιτιολογία. Μια σημαντική έκδοση για επιστήμονες που ασχολούνται με την ερμηνεία φαινομένων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία, την ανθρώπινη ανάπτυξη και την καθημερινή κοινωνική ζωή.