Τζέμος, Βασίλης Γ. [Συγγραφέας]. Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά
Τζέμος, Βασίλης Γ.
 • Το ανά χείρας βιβλίο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Διαγράμματα» είναι ένα εγχειρίδιο εισαγωγής στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Το Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο είναι βασικός κλάδος του Δημοσίου Δικαίου και παράλληλα κύριο κεφάλαιο της Διοικητικής Επιστήμης. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην ανάλυση με νομική τεκμηρίωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή είναι θεσμικά οργανωμένη. Προς επίρρωση της ανάλυσης αυτής το βιβλίο περιλαμβάνει 113 διαγράμματα που ανατέμνουν την ύλη του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου.

  Ειδικότερα, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο «Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο» γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, προσαρμοσμένη στην στόχευση της διαγραμματικής διδασκαλίας του ελληνικού Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου (εξετάζονται ζητήματα όπως οι διακρίσεις του δικαίου, οι οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, οι πολιτειακές εξουσίες, η ιεραρχία των κανόνων δικαίου, οι πηγές του διοικητικού δικαίου και οι γενικές αρχές του).

  Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Γενικό μέρος», αναλύονται το πλούσιο δογματικό υπόβαθρο του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου και οι έννοιες κλειδιά για την εξειδικευμένη και εύληπτη παρουσίαση των πτυχών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (διάκριση οργανικού - λειτουργικού κριτηρίου, η εκτελεστική εξουσία, η ανάλυση της έννοιας της δημόσιας διοίκησης, η κατηγοριοποίηση των δημοσίων νομικών προσώπων, τα διοικητικά όργανα, η αυτοδιοίκηση «καθʼ ύλην, τοπική», η αποκέντρωση κ.ά).

  Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος» παρατίθενται όλες οι βασικές εκφάνσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι εκδοχές ασκήσεως εκτελεστικής λειτουργίας στην ελληνική έννομη τάξη (π.χ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ο Πρωθυπουργός, τα υπουργεία, οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων κ.λπ.).

  Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα - σύνοψη με διαγραμματική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της ύλης του εγχειρίδιου.

  Την έκδοση πλαισιώνει μητρώο υπηρεσιών και φορέων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ενημερωμένο μέχρι τον Απρίλιο του 2013, που περιλαμβάνει μια συστηματική και αναλυτική καταγραφή όλων των δομών που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, αλλά και των νομικών προσώπων που δεν υπάγονται σʼ αυτόν επειδή εξαιρέθηκαν με ειδικές διατάξεις, είτε εξ υπαρχής, είτε εκ των υστέρων. Επιπλέον, παρατίθενται εκτενής ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και ένα ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους αναλυόμενους βασικούς όρους.

  Εν κατακλείδι, το ανά χείρας βιβλίο έχει ένα διττό προσανατολισμό αφενός πρακτικό δικηγορικό - δικαστικό και αφετέρου διδακτικό - επιμορφωτικό σε μία δημιουργική σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσω της διαγραμματικής απεικόνισης της ύλης του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου.

  Νομική Βιβλιοθήκη