1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1954
  4. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  5. Δημόσιο δίκαιο
  6. Wikipedia
Φωτογραφία προσώπου