Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Medical sociology: an introduction" / Βάγιας, Γεώργιος [Μεταφραστής]