Επιχειρηματικότητα : σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας : θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2008

  1. Έκδοση
  2. Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2008
  5. 208 σελίδες : πίνακες
  6. Ειδικές επιστημονικές εκδόσεις
  7. 9789607860705