Ακρίβης, Γεώργιος Δ. [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά