1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κιόχος, Πέτρος Α.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Interbooks
  6. 211 σελίδες : γραφήματα
  7. 9603900796