Μετάφραση στα ελληνικά της τέταρτης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του "Western civilizations: their history & their culture" / Δαρβέρης, Τάσος [Μεταφραστής]