1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Έννοια)
    2. Σχέσεις με σχολές και προγράμματα σπουδών (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. Περιπτωσιολογικές μελέτες (Είδος)