Ψηφιακό Βιβλίο: Ευρωπαϊκή ιστορία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. ZIP
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Συμπιεσμένο αρχείο ZIP το οποίο περιέχει 56 αρχεία σε μορφή ήχου (mp3)
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.