Μπορώ και με τα μάτια μου : εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010

  1. Έκδοση
  2. Κουρμπέτης, Βασίλειος | Χατζοπούλου, Μαριάννα
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010
  5. 251 σελίδες : εικόνες
  6. Το βιβλίο στην εκπαίδευση
  7. 9789600351354