Μπορώ και με τα μάτια μου : εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κουρμπέτης, Βασίλειος | Χατζοπούλου, Μαριάννα
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010
  6. 251 σελίδες : εικόνες
  7. Το βιβλίο στην εκπαίδευση
  8. 9789600351354
  9. 371.912