Χατζοπούλου, Μαριάννα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Μαριάννα Χατζοπούλου είναι εκπαιδευτικός για κωφά παιδιά και διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1965 στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1985) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) (1996). Το 1985-1986 ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού και το 1989-1990 στη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το 2009 απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, στη γλωσσολογία της νοηματικής γλώσσας. Από το 1986 έχει υπηρετήσει ως ειδική εκπαιδευτικός στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης και στο Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Β΄ Αθήνας. Από το 1987 είναι διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και έχει εργαστεί για την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας σε πολλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια, σε σεμινάρια, καθώς και σε πανεπιστημιακά προγράμματα (Φ.Π.Ψ., Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Π.Α.). Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-2009), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα», κατεύθυνση Eιδικής Aγωγής, του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2007) και σε πολλά άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Έχει κάνει εισηγήσεις σε ευρωπαϊκά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της γλώσσας του κωφού παιδιού σε ελληνικά περιοδικά και βιβλία και έχει γράψει μία μονογραφία στα αγγλικά.

      Βιβλιονέτ