1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ειδικά γεγονότα, εκδηλώσεις (Έννοια)
    2. Μάνατζμεντ (Έννοια)