Τεχνολογία κρέατος και προϊόντων του - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2006

  1. Έκδοση
  2. Ραμαντάνης, Σπυρίδων Β.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2006
  5. 294 σελίδες : εικόνες, πίνακες, γραφήματα
  6. 978603570737