Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα : η περίπτωση της Βούλας - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Οικονόμου, Λεωνίδας (1960-)
  4. Λεωνίδας Οικονόμου
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2008
  6. 343 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου-Μαδιάνου
  8. 9789601642888
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [319]-343
εξώφυλλο