1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ρώμη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.- 476 μ.Χ. (Γεγονός)