Ψηφιακό Βιβλίο: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DAISY κειμένου
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή DAISY κειμένου
  6. 353 ΚΒ
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.