Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία : οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Bell, Judith (1930-)
Πανάγου, Ελεάννα
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007
9789604551309