Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μαρία [Συγγραφέας]. Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά