Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις - Δεύτερη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Δεύτερη έκδοση
412 σελίδες
9789606706639

Ανασκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων και Βασικές Έννοιες Στοχαστικών Ανελίξεων
Αλυσίδες Markov σε Διακριτό και σε Συνεχή Χρόνο
Κλαδωτές Στοχαστικές Ανελίξεις και Martingales
Ανανεωτικές Στοχαστικές Ανελίξεις και Συστήματα Αναμονής
Τυχαίοι Περίπατοι
Λύσεις Ασκήσεων

Το βιβλίο "Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις" περιέχει ύλη κατάλληλη για ένα εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα, καθώς και βασικές γνώσεις για ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο πλαίσιο των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Στη δεύτερη έκδοση έχουν προστεθεί οι λύσεις των ασκήσεων της ύλης που αφορά σε προπτυχιακό πρόγραμμα και έχουν προστεθεί αρκετές επιπλέον ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση των εννοιών. Επίσης, δίνονται υποδείξεις σε επιλεγμένες ασκήσεις κεφαλαίων που αφορούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η νέα έκδοση του βιβλίου έχει εκτιμηθεί και προταθεί ως διδακτικό σύγγραμμα από όλα σχεδόν τα Μαθηματικά Τμήματα της χώρας

Πατήστε εδώ