Πρόσκληση στα μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών τόμος 1,τόμος 2 - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 2012-2014

  1. Manifestation
  2. Λουκάκης, Μανώλης
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 2012
  4. 758 σελίδες
  5. 9789606706516, 9789606706752
    • Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης,  κλείνοντας το μάτι ιδιαίτερα σ’ αυτούς που έχουν μια δυσκολία με τα Μαθηματικά. Παρουσιάζει αναλυτικά και με σαφήνεια τις επι μέρους μεθόδους, δίνοντας συγχρόνως το πώς εφαρμόζονται στην Οικονομική θεωρία και πρακτική. Προσκαλεί έτσι όλους τους φοιτητές   να  κατανοήσουν τα μαθηματικά που τους είναι απαραίτητα, να τα αξιοποιήσουν σε άλλες περιοχές της ειδίκευσής τους, να τα αγαπήσουν