Μπιτσάνη, Ευγενία Π. [Συγγραφέας]. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων : ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία της οργανωσιακής και διοικητικής συμπεριφοράς

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά