1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1789-1900 (Γεγονός)