Σεραφετινίδου, Μελίνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Ελληνίδα
  4. Καθηγητής πανεπιστημίου
  5. Κοινωνιολογία
  6. Ελληνική | Αγγλική
  7. Ελλάδα
    • Η Μελίνα Σεραφετινίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Smith College των ΗΠΑ, Κοινωνιολογία στο London School of Economics and Political Science, απ' όπου και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα, και δίδαξε Κοινωνιολογία στο University of East Anglia. Είναι συγγραφεύς των βιβλίων "Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας" (Gutenberg), "Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία" (Gutenberg), "Το Φαινόμενο της Γραφειοκρατίας" (Gutenberg), καθώς και άρθρων σε θέματα που αφορούν στα μέσα επικοινωνίας και στην πολιτική. ⟶ Biblionet