Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη : η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους : έρευνα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 1997

  1. Έκδοση
  2. Βακαλιός, Θανάσης (1929-)
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Gutenberg, 1997
  5. 143 σελίδες 24x17 εκατοστά
  6. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ; 2.
  7. 978-960-01-0679-4, 960-01-0679-7
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 129-143
    • Βασικός σκοπός του προγράμματος που εκπονήθηκε ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσον η εκπαίδευση που παρέχεται στη μουσουλμανική μειονότητα μπορεί με τις σημερινές προϋποθέσεις να εκφράσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου συναρτάται με την κατάσταση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο, στην περιοχή που αυτό λειτουργεί, καθώς και με τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τη λειτουργία του σχολείου και την πραγμάτωση των στόχων του, επιχειρήθηκε να δοθεί μια σφαιρική απάντηση στο ερώτημα που περιλαμβάνει ο βασικός σκοπός της έρευνας