Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 1996 - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
 4. Ηλία Ι. Κουσκουβέλη.
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1995
 6. 434 σελίδες ; 25 εκ.
 7. 9600211221, 9789600211221
 8. Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
 9. Τίτλος στη ράχη: Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. | Είναι ψηφιοποιημένο το 4ο και το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου.
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [418]-434).
 11. JX1542.Κ69 1995
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Α. Ανάγκη μελέτης της Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφαλείας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Β. Έννοιες: Εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και άμυνα
   Γ. Μεθοδολογία
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   1. Η Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Στόχοι της ενωσιακής Διπλωματίας
   Αρχές της Διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Κανόνες
   Ο ρόλος των οργάνων στη Διπλωματία
   Λήψη Αποφάσεων στην ΚΕΠΠΑ/Διπλωματία
   Δαπάνες της ΚΕΠΠΑ/Διπλωματίας
   2. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Διασύνδεση με την ΚΕΠΠΑ/Διπλωματία
   Στόχοι
   Γέφυρες προς τη ΔΕΕ και το ΝΑΤΟ
   Η κοινή αμυντική πολιτική της ΔΕΕ
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   3. Το θεωρητικό πλαίσιο της πολιτικής ανάλυσης
   Κλασσικός Ρεαλισμός
   Δομικός Ρεαλισμός ή Νεορεαλισμός
   Πλουραλιστική Θεώρηση
   Τροποποιημένος Δομικός Ρεαλισμός
   Μέθοδος
   4. Διαμόρφωση του καθεστώτος της Διπλωματίας
   Παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Αίτια ή ανάγκη δημιουργίας της Διπλωματίας
   Αφορμές δημιουργίας της Διπλωματίας ή η χρονική στιγμή (1991) της δημιουργίας
   Η διαμόρφωση της Διπλωματίας (Πώς;)
   5. Διαμόρφωση του καθεστώτος της Στρατηγικής
   Παράγοντες δημιουργίας της Στρατηγικής
   Ανάγκη Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Αφορμές δημιουργίας της Στρατηγικής ή η χρονική στιγμή (1991) της δημιουργίας
   Η διαμόρφωση της ενωσιακής Στρατηγικής
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
   6. Προοπτικές της Διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Παράγοντες αναθεώρησης
   Αίτια αναθεώρησης
   Συστημικές και εσωτερικές εξελίξεις
   7. Θέσεις και τάσεις για τη Διπλωματία ενόψει της διακυβερνητικής
   Αντικείμενο και έκταση της αναθεώρησης
   Μορφή της Ένωσης: κατεύθυνση
   Μορφή της Ένωσης: διαφοροποιημένη ολοκλήρωση
   "Σκληρός πυρήνας"
   Γαλλογερμανικός "άξονας"
   Θεσμοί
   Διπλωματία
   Λήψη αποφάσεων
   8. Προοπτικές της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Παράγοντες αναθεώρησης
   Αίτια αναθεώρησης
   Η ΔΕΕ και η ενωσιακή Στρατηγική μετά το Μάαστριχτ
   Επιδιωκόμενη/σκόπιμη διάχυση: η περίπτωση των Eurocorps, Euroforce και Euromarforce
   Συστημικοί παράγοντες
   Θέσεις και τάσεις για τη Στρατηγική ενόψει της διακυβερνητικής
   9. Ελλάδα και προοπτικές ενόψει του 1996
   Τα αποτελέσματα του 1991 για την Ελλάδα
   Θέσεις για τη Διπλωματία ενόψει της διακυβερνητικής
   Θέσεις για τη Στρατηγική ενόψει της διακυβερνητικής
   Εκτίμηση των ελληνικών θέσεων
   ΕΠΙΜΕΤΡΟ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   1. Διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικές με τη Διπλωματία και τη Στρατηγική
   2. Έκθεση που υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας για την υλοποίηση των ρυθμίσεων της "ΚΕΠΠΑ"
   3. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου σχετικά με τη Δανία
   4. Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου
   5. Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού
   6. Συνθήκη και Πρωτόκολλο Προσχώρησης της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση
   7. "Κοινές θέσεις" που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
   8. Δηλώσεις "ΚΕΠΠΑ" μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
   9. "Κοινές δράσεις"
   10. Έκθεση της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διατάξεις σχετικές με την "ΚΕΠΠΑ"
   11. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της Διακυβερνητικής
   12. Πορίσματα της Διυπουργικής Επιτροπής ενόψει της Διακυβερνητικής
   13. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Καννών για τη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης - Χωρών της Μεσογείου στη Βαρκελώνη
   ΠΗΓΕΣ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

   www.politeianet.gr