Κυρκιλής, Δημήτρης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας
    • Ο Δημήτρης Κυρκιλής είναι καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διδάξει επίσης στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το αντικείμενο των άμεσων ξένων επενδύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πολλά από τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.