Μια κοινωνιολογική θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διδακτική πράξη - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, c2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαοικονόμου, Αντώνης Δ.
  4. Αντώνης Δ. Παπαοικονόμου.
  5. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2014
  6. 216 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  7. 9789604674824
  8. LB2832.P373 2014