Ψηφιακό Βιβλίο: Εκπαίδευση και κώφωση

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOC
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε μορφή doc
  6. 246 KB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Οι πίνακες 122 και 123 δεν μετατρέπονται.
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.