Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων : αναπτυξιακή και ψυχολογική προσέγγιση - Αθήνα: Πεδίο, 2015

 1. Έκδοση
 2. Knoors, Harry | Marschark, Marc
 3. Λυμπεροπούλου, Χαρά
 4. Λαμπροπούλου, Βενέττα | Χατζηκακού, Κίκα
 5. Αθήνα: Πεδίο, 2015
 6. 463 σελίδες : εικονογράφηση ; 23 εκ.
 7. 9789605466015
 8. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  • Πρόλογος των επιμελητριών στην ελληνική έκδοση
   Η εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών: ιστορική αναδρομή
   Πρόλογος
   Ευχαριστίες
   1. Τα θεμελιώδη στοιχεία της μάθησης και της διδασκαλίας
   Ανάπτυξη και μάθηση - φύση και ανατροφή
   Η οικολογική φύση της μάθησης
   Προέλευση της μάθησης
   Τυπική μάθηση στα σχολεία
   Ατομική, συνεργατική και συλλογική μάθηση
   Μάθηση και διδασκαλία
   Εκπαίδευση βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα
   Ενσωματώνοντας έρευνα και πρακτική
   2. Κωφοί μαθητές: εισαγωγή
   Ομιλία, ήχος και ακοή
   Απώλεια ακοής
   Απώλεια ακοής έναντι κώφωσης
   Τα κωφά παιδιά στο σχολείο
   Κοιτώντας μπροστά καθώς ρίχνουμε μια ματιά στο παρελθόν
   3. Η μάθηση ξεκινά στο σπίτι
   Γλώσσα και επικοινωνία
   Οι βάσεις της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
   Το παιχνίδι ως παράθυρο και ως δωμάτιο Ένα κωφό παιδί στην οικογένεια
   4. Γλωσσική ανάπτυξη
   Γλώσσα
   Νοηματική γλώσσα
   Πολυτροπικότητα και συστήματα νοημάτων
   Γλωσσική ανάπτυξη
   Δίγλωσση γλωσσική κατάκτηση και εκμάθηση ξένης γλώσσας
   Η κατάκτηση της ομιλούμενης γλώσσας από κωφά παιδιά
   Η κατάκτηση της νοηματικής γλώσσας από τα κωφά παιδιά
   Από τη γλώσσα στη μάθηση
   5. Γλωσσική αξιολόγηση και διδασκαλία
   Γλωσσική κατάκτηση στο σπίτι και γλωσσική μάθηση στο σχολείο
   Αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας
   Αύξηση της προσβασιμότητας της γλώσσας στην εκπαίδευση
   Προαγωγή της γλωσσικής ικανότητας μέσω δίγλωσσης εκπαίδευσης
   Διευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης μέσω αλληλεπίδρασης στην τάξη
   Άμεση διδασκαλία της γλώσσας
   Γλωσσική αξιολόγηση και διδασκαλία: Που βρισκόμαστε;
   6. Γνωστικά προφίλ των κωφών μαθητών
   Νοημοσύνη έναντι νόησης
   Οπτική προσοχή και οπτική νόηση
   Μνήμη και μάθηση
   Εκτελεστική λειτουργία και μεταγνώση
   Κοινωνική νόηση και θεωρία του νου
   Τι σημαίνουν όλα αυτά;
   7. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και μάθηση
   Σχέσεις μεταξύ κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής μάθησης
   Συναισθηματική ανάπτυξη
   Κοινωνική ανάπτυξη
   Ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής
   Ενεργοποίηση προστατευτικών παραγόντων: μαθητής, οικογένεια και σχολείο
   Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε;
   8. Σχολική επίδοση και διδασκαλία: γραμματισμός
   Κατανόηση της επίδοσης των κωφών μαθητών
   Ανάγνωση
   Δίγλωσση εκπαίδευση για τους κωφούς μαθητές
   Γραφή
   9. Σχολική επίδοση και διδασκαλία: μαθηματικά και φυσικές επιστήμες
   Μαθηματικά
   Η επιστήμη της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες
   10. Μάθηση με χρήση πολυμέσων, υποβοηθούμενη από υπολογιστή για κωφούς μαθητές
   Η ψηφιακή επανάσταση
   Μάθηση με πολυμέσα
   Χαρακτηριστικά του μαθητή που επηρεάζουν τη μάθηση μέσω πολυμέσων
   Αποτελεσματικός σχεδιασμός διδασκαλίας με πολυμέσα
   Εκπαιδευτική υποστήριξη
   Επιδράσεις της υποβοηθούμενης από υπολογιστή μάθησης με πολυμέσα για τους κωφούς μαθητές
   Το μέλλον της διδασκαλίας με πολυμέσα για τους κωφούς μαθητές
   11. Μάθηση και σχολικό πλαίσιο
   Κατανόηση των σχολικών πλαισίων φοίτησης
   Σχολική φοίτηση και ακαδημαϊκά αποτελέσματα
   Διαχείριση τάξης
   Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε;
   12. Πού οδεύουμε;
   Προσοχή στο κενό
   Εφαρμογή διδασκαλίας βασισμένης σε δεδομένα
   Βιβλιογραφία

   Πατήστε εδώ
  • Πώς μαθαίνουν τα κωφά παιδιά και οι κωφοί έφηβοι και υπό ποιες συνθήκες αναπτύσσουν πλήρως -ή δεν αναπτύσσουν- το γνωστικό δυναμικό τους; Το ερώτημα αυτό αποτελεί το βασικό θέμα διερεύνησης του βιβλίου. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ έρευνας και πράξης στη διδασκαλία και αναδεικνύει τρόπους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων, οι συγγραφείς προτείνουν μια οικολογική προσέγγιση στην εκπαίδευση των κωφών, η οποία λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών και του εκπαιδευτικού πλαισίου.
   Στηριζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με αναπτυξιακούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, περιγράφουν ορισμένα χαρακτηριστικά των κωφών μαθητών που δείχνουν ότι η διδασκαλία δεν είναι -ή δεν πρέπει να είναι- ίδια με αυτή των ακουόντων μαθητών. Εξετάζουν παράγοντες όπως η γλωσσική ικανότητα, οι αριθμητικές δεξιότητες, οι δεξιότητες γραμματισμού, οι γνωστικές ικανότητες και άλλες κοινωνικοσυναισθηματικές μεταβλητές, και αναδεικνύουν τη σημασία τους στην επικοινωνία και τη γλώσσα. Δεν παραλείπουν να διερευνήσουν την πολλά υποσχόμενη χρήση των πολυμέσων και του υπολογιστή για την ενίσχυση της μάθησης των κωφών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από το σχολικό πλαίσιο και τις συνθήκες της τάξης. Τέλος, προβάλλουν την όλο και μεγαλύτερη ποικιλία που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτών των μαθητών και τα πλαίσια εκπαίδευσής τους, για να δείξουν πόσο σημαντική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των δασκάλων κωφών παιδιών.
   Ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο έργο που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα την εκπαίδευση των κωφών μαθητών και των δασκάλων τους. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   www.politeianet.gr