Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα : μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο - Νέα επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2012

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σταλίκας, Αναστάσιος. | Ρούσση, Πάτζια | Τριλίβα, Σοφία
  4. Νέα επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση
  5. Αθήνα: Πεδίο, 2012
  6. 943 σελίδες ; 28 εκ.
  7. Μεθοδολογία έρευνας
  8. 9789605460815
  9. BF176.S735 2012