Το νομοθετικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο 1911-1920 στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής του πολιτικής και στα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της εποχής - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1997

  1. Manifestation
  2. Τσίρος, Νικόλαος (1964-)
  3. Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν. [Αντ. Ν. Σάκκουλας], 1997
  4. 176 σελίδες 24x17 εκατοστά
  5. 960-232-681-6
  6. Έπαινος της Βουλής των Ελλήνων
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [171]-176
    • ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1909 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1911-1920 3. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864/1911 4. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1911/1920 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1911/1920 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1911/1920 7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1911-1920 8. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1911-1920, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΗΓΕΣ