Ψυχάρης, Γιάννης Κ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι αναπληρωτής καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών και προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

    Biblionet