Πολιτικό μάρκετινγκ : αρχές και εφαρμογές - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Lees-Marshment, Jennifer
 4. Φυλακτάκη, Πένυ | Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
 5. Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
 6. Jennifer Lees-Marshment ; μετάφραση, Πένυ Φυλακτάκη, Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου ; επιμέλεια-εισαγωγή, Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου.
 7. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2013
 8. 550 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 9. 9789601221441
 10. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 11. JF2112.C3L4416 2013
  • Πρόλογος επιμελητή της ελληνικής έκδοσης
   Εισαγωγή ελληνικής έκδοσης
   Το πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα: Αιτίες εμφάνισης και τρόπος εφαρμογής - Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου
   Οι μελέτες περιπτώσεων και τα βιογραφικά των συγγραφέων τους
   Πίνακες
   Πλαίσια
   Πρόλογος
   Εισαγωγή
   1. Η πολιτική αγορά και η εμφάνιση του πολιτικού καταναλωτή
   Η πολιτική αγορά
   Ο πολιτικός καταναλωτής
   Η αντιπαράθεση απόψεων για τα αποτελέσματα του καταναλωτισμού στην πολιτική
   Ο πολιτικός καταναλωτής: ένα μείγμα πολίτη και καταναλωτή
   2. Τι είναι το πολιτικό μάρκετινγκ;
   Πώς μπορεί το μάρκετινγκ να εφαρμοστεί στην πολιτική;
   Η προέλευση του πολιτικού μάρκετινγκ: διευρύνοντας την έννοια του μάρκετινγκ
   Το πολιτικό μάρκετινγκ: ένα "πάντρεμα" πολιτικής και μάρκετινγκ
   Η πρώιμη βιβλιογραφία της πολιτικής επικοινωνίας μάρκετινγκ
   Η ανάπτυξη του επιστημονικού έργου στο πολιτικό μάρκετινγκ σε επίπεδο επικοινωνίας και στρατηγικής
   Αφορά το πολιτικό μάρκετινγκ ακόμα αποκλειστικά στην επικοινωνία;
   Ορισμοί και πεδίο μελέτης
   Έννοιες του μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται στην πολιτική
   Σε τι κάνουν οι οργανισμοί μάρκετινγκ; Στο πολιτικό προϊόν
   Σε ποιους κάνουν οι οργανισμοί μάρκετινγκ; Στις πολιτικές αγορές
   Γιατί κάνουν οι οργανισμοί μάρκετινγκ;
   Οι στόχοι του πολιτικού μάρκετινγκ
   3. Η στρατηγική του πολιτικού μάρκετινγκ
   Ο προσανατολισμός στην αγορά στην πολιτική
   Το μοντέλο πολιτικού μάρκετινγκ του Newman (1994)
   Το πλαίσιο του προσανατολισμένου στην αγορά/ στις πωλήσεις/ στο προϊόν κόμματος της Lees-Marshment (2001)
   Το μοντέλο του προσανατολισμού στην πολιτική αγορά του Ormrod (2005)
   Η σχέση του προσανατολισμού στην αγορά με το εκλογικό αποτέλεσμα
   Η θεωρία του προσανατολισμένου στην αγορά υποψηφίου
   Ευρύτερα πλαίσια στρατηγικής
   Η εφαρμογή στρατηγικών του στρατού στην πολιτική
   Η μέτρηση της στρατηγικής
   Το μεγάλο ερώτημα: θα έπρεπε να είναι τα κόμματα προσανατολισμένα στην αγορά;
   4. Η κατανόηση της αγοράς: Η πληροφόρηση από την αγορά, η διαβούλευση και η συμμετοχή
   Ο προσδιορισμός, η τμηματοποίηση και η στόχευση της αγοράς
   Η κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς
   Η έρευνα για τον αντίπαλο, τον υποψήφιο και τις πολιτικές επιλογές
   Η διαβούλευση του κόμματος, του υποψήφιου και της κυβέρνησης
   Η χρήση της πληροφόρησης από την αγορά στην τοποθέτηση
   Εμπόδια στην πληροφόρηση από την αγορά που χρησιμοποιείται στην πολιτική
   Περιορισμοί στη χρήση της πληροφόρησης από την αγορά στην πολιτική
   Οι δυνατότητες της πληροφόρησης από την αγορά στην πολιτική
   5. Η ανάπτυξη του προϊόντος και η διαμόρφωση της μάρκας
   Η ανάπτυξη του προϊόντος
   Η διαμόρφωση της μάρκας
   Πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό του προϊόντος και τη διαμόρφωση της μάρκας
   Ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του προϊόντος και τη διαμόρφωση της μάρκας στην πολιτική, και άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας
   6. Το εσωτερικό μάρκετινγκ: το μάρκετινγκ στους εθελοντές και το κόμμα
   Το εσωτερικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ στα μέλη
   Το μάνατζμεντ της εφαρμογής ενός προσανατολισμού στην αγορά
   Ζητήματα που άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας
   7. Η επικοινωνία μάρκετινγκ και οι προεκλογικές εκστρατείες
   Γιατί οι πολιτικοί και τα κόμματα επιθυμούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία μάρκετινγκ;
   Πότε χρησιμοποιούν οι πολιτικοί την επικοινωνία μάρκετινγκ;
   Η χρήση της πληροφόρησης από την αγορά στη διαμόρφωση της επικοινωνίας
   Η χρήση της τμηματοποίησης και της στόχευσης στην επικοινωνία
   Το άμεσο μάρκετινγκ
   Το μάρκετινγκ που επιδιώκει την κατανόηση των κινήτρων των καταναλωτών
   Το αντάρτικο μάρκετινγκ
   Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
   Η πολιτική επικοινωνία μάρκετινγκ σε τοπικό επίπεδο
   Προσανατολισμένα στην αγορά εργαλεία της επικοινωνίας μάρκετινγκ
   Οι δημόσιες σχέσεις
   Ζητήματα που άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας
   8. Το μάρκετινγκ κατά την περίοδο διακυβέρνησης: Η διαδικασία της παράδοσης και της διατήρησης της επαφής
   Η άσκηση διακυβέρνησης και οι δυσκολίες που προκαλεί [...]
   9. Η μεταφορά της παγκόσμιας γνώσης
   10. Το πολιτικό μάρκετινγκ και η δημοκρατία
   Ευρετήριο

   www.politeianet.gr