Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου : κατά το αναθεωρημένο άρθρο 98 του Συντάγματος - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κοκκίδου, Αλεξάνδρα
  4. Αλεξάνδρας Κοκκίδου.
  5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004
  6. xv, 236 σελίδες ; 22 εκατοστά
  7. 9789603019015
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [167]-169
cover